Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flashzkp wejherowo

skarbnik

skarbnik

lidia
niklewskaklawikowska


klawikowskasikora


lidia


sikora

niklewska


niklewska
niklewska
            PREZESPrezes: Mirosław Gaffka
prezes@zkpwejherowo.pl            ZARZĄDWiceprezes: Włodzimierz Dawidowski
wiceprezes.d@zkpwejherowo.pl
Wiceprezes Bożena Szczypior
wiceprezes.b@zkpwejherowo.pl
Sekretarz Radosław Kamiński
sekretarz@zkpwejherowo.pl


Halina Rumpca
skarbnik


Członek Zarządu Henryk Kanczkowski
Członek Zarządu Krystyna Klawikowska
kklawikowska@zkpwejherowo.pl


Członek Zarządu Eugenia Konkol
ekonkol@zkpwejherowo.pl

Członek Zarządu Lidia Muller
lmuller@zkpwejherowo.pl
Członek Zarządu Halina Płońska-Niklewska
hplonska@zkpwejherowo.pl    KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZKP o/dz. Wejherowo Czesław Wilczyński
cwilczynski@zkpwejherowo.pl

Władysław KepkaStanisław Starosta
Copyright © 2011 strony internetowe Wszystkie prawa zastrzeżone