Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie jest jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce. Jego działalność ma charakter regionalno - kulturowy. Głównym celem Zrzeszenia jest wszechstronny rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Kaszub i Pomorza. Pragniemy chronić tradycję i rozwijać kulturą kaszubsko-pomorską, jednocześnie budować społeczność nowoczesną, zwróconą ku przyszłości.

Jedną z naczelnych naszych wartości jest troska o samorządność i podmiotowość lokalną i regionalną. Jesteśmy otwarci na innych i współpracować chcemy ze wszystkimi, którym bliskie jest dobro kaszubsko-pomorskiej ziemi i jej mieszkańców. Członkiem Zrzeszenia może być każdy - bez wzglądu na miejsce urodzenia i pochodzenie - kto wartości te podziela.

Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie powstało 2 grudnia 1956 roku. Działa na terenie pięciu województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego i obecnie liczy 88 oddziałów. Pracą kieruje Zarząd Główny, na czele którego stoi Łukasz Grzędzicki. W ramach Zrzeszenia i przy oddziałach działają liczne kluby. Najstarszym, założonym w 1962 r. przez Lecha Bądkowskiego, jest Klub Studencki "Pomorania", będący kuźnią kadr zrzeszeniowych. Skupia on młodzież kaszubsko-pomorską studiującą w uczelniach Trójmiasta. Drugim ważnym klubem jest Klub Turystyczny "Wanożnik" organizujący od wielu lat cieszący się ogromnym powodzeniem spływ kajakowy "Śladami Remusa".


Aktualności:


Region Kaszubski, najciekawsze atrakcje

Konkurs "Rodno Mowa" 2017

360 rocznica śmierci Jakuba Wejhera

35 rocznica śmierci Aleksandra Labudy

15 Styczeń Msza Św.

Zebranie sprawozdawcze

W ciągu 50 lat istnienia Zrzeszenie wypracowało różne formy działalności. Jest organizatorem bądź współorganizatorem wystaw, konkursów, festiwali, festynów i wernisaży. W oddziałach organizowane są liczne imprezy okolicznościowe: dożynki, opłatki bożonarodzeniowe, zabawy i turnieje. Od początku ruchu regionalnego na Kaszubach ważną rolę odgrywało czasopiśmiennictwo. Zrzeszenie jest w tym względzie kontynuatorem bogatych tradycji sięgających "Skorbu Kaszebskosłovjnscze mowe", "Gryfa", "Mestwina", "Zaborów", "Zrzesze Kaszebskji" i wielu innych. W 1957 r. zaczął ukazywać się dwutygodnik "Kaszëbë". Niestety, z wielu przyczyn jego żywot został przerwany już w 1961 r. Od 1963 r. ukazywał się "Biuletyn ZK-P", w 1969 r. przemianowany na "Pomeranię" - dziś miesięcznik i organ ZKP.


Oprócz czasopism Zrzeszenie jest także znaczącym wydawcą książek i innych druków zwartych. Obecnie przygotowywane są specjalne programy nauczania oraz podręczniki. W celu kształcenia kadry nauczycielskiej na Uniwersytecie Gdańskim w ramach filologii polskiej utworzono lektorat języka kaszubskiego, wkrótce ma powstać nowy kierunek - kaszubistyka.


Copyright © 2011 - 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone