zkp wejherowo

skarbnik

skarbnik

lidia
niklewskaklawikowska


klawikowskasikora


lidia


sikora

niklewska


niklewskaniklewska
            PREZESPrezes: Mirosław
            ZARZĄDWiceprezes: Włodzimierz

Wiceprezes Bożena

Sekretarz RadosławHalina
skarbnik


Członek Zarządu Henryk
Członek Zarządu KrystynaCzłonek Zarządu Eugenia

Członek Zarządu Lidia

Członek Zarządu Halina-
    KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZKP o/dz. Wejherowo Czesław


WładysławStanisław

Copyright © 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone