Stowarzyszenie Plastyków
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego
w Wejherowie
im. Stefana Lewińskiegotrocki


Plan działania Stowarzyszenia na rok 2011


Członkowie Stowarzyszenia


O Stowarzyszeniu

W dniu 02 listopada 2007 roku odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie w którym uczestniczyli: Ewa Tusk-Szur, Jadwiga Piotrowicz, Natasza Sobczak i Tadeusz Trocki. Na spotkaniu omówiono regulamin działania nowo powstającej organizacji i przyjęto go do realizacji jak również ustalono nazwę.

Stowarzyszenie ma charakter "Klubu" bez osobowości prawnej i wchodzi w skład Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie. Poza oczywistym celem działalności Stowarzyszenia jakim jest organizowanie wystaw, plenerów malarskich oraz sezonowych warsztatów twórczych umożliwiających jego członkom propagowanie architektury i piękna ziemi kaszubskiej jest także utrwalanie pamięci o naszym koledze artyście malarzu Stefanie Lewińskim.

W pierwszej wystawie Stowarzyszenia Plastyków Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego im. Stefana Lewińskiego prace swoje w "Cafe Kredens" w Wejherowie w dniu 25 kwietnia 2008 roku prezentowali: Ewa Tusk-Szur, Jadwiga Piotrowicz, Krzysztof Dzienisz, Tadeusz Trocki. Do końca 2009 roku członkowie Stowarzyszenia zorganizowali cztery wystawy zbiorowe i sześć plenerów.


Copyright © 2011 - 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone